5-) Setup() Hazırlanması

Setup() bölümü, arduino çalışırken bir kereye mahsuş çalışan bölümdür. Burada genelde sistemi başlatma gibi bir kerelik çalışması gereken kodlar yazılır.

void setup() {
 // Haberleşme Portu
 Serial.begin(9600);
 // Sisteme Bağlantı kur
 Serial.print(F("\nSisteme Baglanti Kuruluyor..."));
 Ethernet.begin(mac);
 delay(1000); // Ethernet bağlanma süresi belirledim.
 // Butonun son durumu
 mqtt.subscribe(&onoffbutton);
}
uint32_t x=0; //Adafruit'in kütüphanesinin istediği standart bir prametre.

6-) MQTT Bağlantı

MQTT olarak adlandırılan sistem, bir haberleşme modülüdür. Yayıncı ve abone olarak iki çeşittir. Yani biz buton'dan veri okurken bir abone oluyoruz. Sicaklik değeri yollarken'de bir yayıncı oluyoruz.

// MQTT bağlantı Fonksiyonu
void MQTT_connect() {
 int8_t ret;
 // Bağlantı kurarsa devam et
 if (mqtt.connected()) {
  return;
 }
 Serial.print("Baglanti Kontrol Ediliyor... ");
 while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // bağlantı kurulmassa sıfır değeri fırlatır
    Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
    Serial.println("Baglanti Kurulmadı! 5 saniye sonra tekrar kurulucaktir.");
    mqtt.disconnect();
    delay(5000); // 5sn bekle
 }
 Serial.println("MQTT Baglanti Kuruldu!");
}

results matching ""

  No results matching ""