Arduino Kütüphane Eklenmesi

Adafruit ile bağlantı kurmamız için, bize sunduğu kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor. https://github.com/adafruit/Adafruit_MQTT_Library adrese girerek indirebilirsiniz. Zıp olarak indirmeyi unutmayın!

Resimde gösterildiği gibi, kütüphaneyi arduino'a ekleyebilirsiniz.

Eklediğimiz kütüphane sayesinde, adafruit bağlantı kurup adafruit MQTT servisine bağlanıp, iot için gerekli kodları yazmaya başlayabiliriz.

results matching ""

    No results matching ""