7-) Loop() Hazırlanması

Loop() olarak ifade ettiğimiz bölüm, döngünün yapıldığı yerdir. Yani bu kısım sürekli çalışır.

void loop() {
 // MQTT bağlanma fonksiyonu
 MQTT_connect();
 // buton durumunu buradan okuyacağız.
 Adafruit_MQTT_Subscribe *subscription;
 while ((subscription = mqtt.readSubscription(1000))) {
  if (subscription == &onoffbutton) {
   Serial.print(F("Durum: ")); // buton verisi
   Serial.println((char *)onoffbutton.lastread);
  }
 }
 // Sicaklik Değerlerin iletllmesi burada olacaktır.
 Serial.print(F("\nYollanan Deger "));
 Serial.print(x);
 Serial.print("...");
 if (! photocell.publish(x++)) {
  Serial.println(F("Hatali"));
 } else {
  Serial.println(F("Basarili!"));
 }
 // Fazla ping olursa bağlantı kopar
 if(! mqtt.ping()) {
  mqtt.disconnect();
 }
}

Tebrikler! işlem başarılı.

Kodların Toplu Ulaşma

7 adımda oluşturduğumuz kodların toplu halde şuradan ulaşabilirsiniz;

https://gist.github.com/AliYmn/3f5129e8d8f09bab23be59438621b76d

results matching ""

  No results matching ""