Sistemi Test Edelim!

Kodları yazdığımıza göre ve devremizi kurduğumuza göre, artık kodu yükleyip sistemi çalıştırabiliriz. Arduino kabuğu üzerinden şu şekilde çıktı almamız gerekiyor ;

Görüldüğü gibi, adafruit mqtt servis ile başarılı bir şekilde haberleşme başladı. Ekrandaki terimleri açıklayalım ;

  • Yollanan değer : Sanal bir sıcaklık değeridir.
  • Durum : Sanal bir buton sinyalidir.

Olayın en zevkli yerine geldik!

Arduino kabuğu üzerindeki değerleri adafurit paneliden anlık olarak görebiliyoruz.

Arduino'dan giden veriler ekranda görüldüğü gibi anlık olarak yansıtılmaktadır.

results matching ""

    No results matching ""